تبلیغات
جهان ابدیت

بنابر روایات اسلامی، پیش از ظهور حضرت ولیّ عصر(ع) بر اثر بروز فجایع طبیعی، قحطی های طولانی، بیماری های اپیدمیک و جنگهای بزرگ منطقه ای و جهانی، دو سوم جمعیت روی زمین به هلاکت می رسد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود:«مهدی(ع) قیام نخواهد کرد تا این که یک سوم مردم کشته شوند و یک سوم بمیرند و یک سوم باقی بمانند».[739]و نیز فرمود:«پیشاپیش ظهور قائم(ع) دو نوع مرگ خواهد بود: مرگ سرخ و مرگ سفید... مرگ سرخ به وسیلة شمشیر و مرگ سفید با طاعون محقق می شود».[740]امام رضا(ع) فرمود: «پیشاپیش این امر، کشتاری است که لحظه ای قطع نمی شود».[741]

 

امام صادق(ع) فرمود:«ناگزیر قبل از قیام قائم(ع) سالی خواهد بود که مردم در آن از گرسنگی رنج می برند و ترس و وحشتی سخت در اثر کشتار آنان را فرا می گیرد».[742]

 

متأسفانه وقوع جنگ بزرگ آینده، اجتناب ناپذیر است. در تورات می خوانیم: «خداوند می گوید: در تمامی زمین، دو حِصّه منقطع شده، خواهند مرد، و حصة سوم در آن باقی خواهند ماند. و حصۀ سوم را از میان آتش خواهم گذرانید و ایشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذشت و مثل مصفّی ساختن طلا ایشان را مصفّی خواهم نمود».[743]

 

در كتاب صفینای نبیّ از پیامبران بنی اسرائیل می خوانیم: «خداوند می فرماید: برای من منتظر باشید تا روزی كه به جهت غارت برخیزم؛ زیرا كه قصد من این است كه امّتها را جمع نمایم و ممالك را فراهم آورم تا غضب خود و تمامی حدّت خشم خویش را بر ایشان ریزم، زیرا كه تمامی جهان به آتش غیرت من سوخته خواهد شد زیرا كه در آن زمان، زبان پاك به امّت ها باز خواهم داد تا جمیع ایشان نام یَهوَه را بخوانند و به یك دل او را عبادت كنند».[744]

 

* وعدة فرا رسیدنِ «آشفتگی بزرگ». اخبار در مورد شدت فتنة آخرالزمان به حدی هولناك است كه علمای بنی اسرائیل به درگاه خداوند دعا می كردند كه امر ظهور منجی را در دوران حیات ایشان قرار ندهد. بروز این فجایع موعود برای اصلاح بشریت ضروری است. از بین رفتن کفر و شرک و تبدیل جوامع فاسد معاصر به یک جامعۀ الهی تحت یک لوا، آن هم از مسیر اسباب و علل طبیعی(و نه با اعجاز) تنها با بروز چنین فجایعی متصوّر است.

 

امام صادق(ع)فرمود:«قبل از ظهور قائم، قدرتهای بزرگ و قطب های ظلم آن قدر با هم می جنگند تا به شدت تضعیف شوند و در آن هنگام است که شما (مسلمانان) از خواب خود برخواهید خاست».

 

رسول خدا (ص) فرمود:«دیگر امّت ها به سوی شما هجوم آورند چون گرسنگان كه بر سفرۀ غذا هجوم برند».عرض كردند ای رسول خدا ، آیا در چنان روزی به خاطر تعداد كمِ مسلمانان چنین بلایی بر سر ما می آید؟ فرمود:«نه، بلكه شما بسیارید، اما مانند کفِ روی سیل هستید(متحد نیستید) و خداوند هیبت شما را از دل دشمنانتان بر می دارد و در دل شما وَهْن می افكند».عرض كردند: وهن چیست؟ فرمود:«حُبّ دنیا و ناخوش داشتن مرگ».[745]

 

رسول خدا(ص) فرمود: «وای بر امّت من از آنچه که بدیشان از شرقیان و غربیان رسد، و وای بر آن شرقیان و غربیان(مسیحیان و یهودیان) از عذاب خدای».

 

 

«...اهل شرق و غرب کشمکش خواهند داشت و همچنین اهل قبله(مسلمانان) و مردم با ترس و وحشت طاقت فرسایی مواجه خواهند گردید و پیوسته بدین حال خواهند بود تا آنگاه که ندا دهنده ای از آسمان ندا دهد. هنگامی که آن منادی صدا زد، دسته دسته به سوی او (امام عصر) بروید...».[746]

 

 

 

امام علی(ع) دربارۀ وضعیت جهان در آستانۀ ظهور اسلام و هشدار در مورد آینده فرمود:«در آن دوران، ملّت ها در خوابی عمیق فرو رفته بودند. فتنه و فساد جهان را فرا گرفته بود. اعمال خلاف میان مردم منتشر شده و امور زندگی از هم گسیخته بود. آتش جنگها زبانه می كشید و دنیا بی نور و پر از نیرنگ گشته بود... نشانه های هدایت به كهنگی گراییده و پرچم های هلاكت و بدبختی آشكار شده بود. دنیا با چهرۀ زشت و بدنما به اهلش می نگریست و خشم آلود با خواستگارانش روبرو می شد. میوۀ دنیای آن روز فتنه و آشوب و غذایش مردار بود. در درون، وحشت و اضطراب و در بیرون، شمشیر حكومت می كرد... به خدا سوگند...اینك بی تردید، آشوبی سهمگین كه افسارگسیختگی و بی بند و باری نشانۀ آن است تهدیدتان می كند و در كارِ فرود آمدن است».

 

 

 

 

در منابع مسیحیت از واقعه ای با عنوان «كشش پر قدرت» یاد شده است، که در طی آن ده میلیون مسیحی همگی با یکدیگر به طور همزمان وارد بهشت می شوند که از آن میان نُه میلیون و نیم تن کودک هستند( صهیونیسهای مسیحی مدعی اند که این عده، قبل از وقوع فاجعۀ مذکور، زنده به آسمان کشیده خواهند شد و پس از فاجعه همراه با مسیح به زمین باز خواهند گشت). در برخی از این منابع، به نابودی فجیع یک کشور غربی با عنوان «سرزمین جدید» یا «بابل جدید» در طی حمله ای غافلگیرکننده در سحرگاهان اشاره شده است. زوال روز افزون معنویت، گسترش روزافزون متریالیزم(مادیگرایی)، انحطاط اخلاقی و گستردگی انواع انحرافات از خصوصیات فرهنگی آمریکاست که به طور روزافزون شدت گرفته و از این جامعه چون قلبی تپنده به وسیلۀ هالیوود و رسانه های گروهیِ تحت سلطۀ صهیونیزم در جهان اشاعه می یابد. بدیهی است که این فرهنـــگ در عصر قدوسیت فاقد جایگاه بوده و متأسفانه هیچ راه اصلاحی نیز برای آن متصوّر نیست.

 

 

«از آسمان صدایی عظیم بر خیزد و عناصر با حرارت شدید گداخته گردند و زمین و آنچه بر آن است بسوزد».[747]

 

امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ای فرمود:«...از من بپرسید پیش از آن که فتنه و آشوبی از جانب شرق بر پا شود که افسارگسیخته باشد و هنگام اشتعال، نائرۀ آن بالا گیرد به طوری که زمام کار را از دست اهلش برون برد و پس از این که خاموش شد و مردمی را در کام خود فرو برد و نابود گرداند، دوباره زنده شود و شرارۀ آن بالا گیرد و مانند شعلۀ آتش سوزنده ای که در انبوه هیمه های خشک افتد از مغرب زمین دامن خود را بالا زده و بگوید: ای وای بر کسانی که طعمۀ من می شوند، یا ای وای بر محلی که این فتنه به آنجا کوچ کند، و یا ای وای بر آن هنگامی که به مانند آن تلافی نمایند... در آن روز تعداد سه هزار(هزار) یهودی و نصرانی کشته خواهند شد که برخی از ایشان، برخی دیگر را به قتل خواهند رساند. واقعۀ آن روز تأویل این آیه است که: پیوسته این ندایشان بود تا ایشان را درو شده قرار دادیم».[748]

 

 

*بنا بر این خبر، این آتش گسترده ابتدا از سوی شرق در غرب افروخته می گردد و خسارتی سنگین و خرد کننده متوجه آن سامان می نماید. باید در نظر داشت که بنا بر سنّتهای جاری در هستی، فروریزیِ هزاران تُن بمب بر سر انسانها(از لبنان تا افغانستان) در راستای تحقق مطامع صهیونیزم بین المللی، بازدهی جز این نمی تواند داشته باشد. سنّت الهی است که: «مَن أعانَ ظالماً فَسَلَّطَهُ اللهُ علیه... هر کس ظالمی را یاری کند، خداوند همان ظالم را بر او مسلط خواهد ساخت».

 

و نیز از آن حضرت نقل شده که فرمود:«همانا که ذرّه(اتم)جهان را نابود خواهد ساخت»،و نیز:«به درستی که در درون ذرّه، آتشی است».[749]

 

بنا بر روایات، زمان وقوع این فاجعۀ مصیبت بار بسیار نزدیک به زمان ظهور منجی اعظم(عج) خواهد بود.

 

*چنان که اشاره شد، مرحلۀ نهایی پروژۀ حاکمیت رسمی صهیونیزم بر جهان، افروختن آتش سومین جنگ جهانی است. این جنگ هسته ای، در موعدی که سران صهیونیزم بین المللی برای ایجاد حکومت جهانی خویش(به مرکزیت اروپا) مناسب تشخیص دهند، به اشارۀ ایشان کلید خواهد خورد و در هنگامی که ایشان بیش از یک گام با برپایی یک حکومت جهانی شیطانی و به بردگی کشیدن مطلق بشریت فاصله ندارند، منجی بزرگ موعود در منطقۀ حجاز ظهور خواهد نمود.

 

امروز در حدود بیست و دو هزار کلاهک هسته ای در زرّادخانه های ایالات متحده* و روسیه وجود دارد و علی رغم ادعا دربارۀ ورود به نظمی نوین در تاریخ بشریت و انعقاد معاهداتی چون «استارت» برای کاهش تسلیحات هسته ای، دکترین امنیت ملّی ابرقدرتها همچنان بر پایۀ بازدارندگیِ اتمی است.

 

* ایالات متحدۀ آمریکا تنها قدرتی است که تاکنون از این تسلیحات استفاده نموده است. دولت هری ترومن دو شهر هیروشیما و ناکازاکیِ ژاپن را هنگامی مورد حملۀ هسته ای قرار داد که دولت ژاپن نفسهای آخر را می کشید و با شکست و تسلیم فاصلۀ چندانی نداشت. این حمله بیشتر برای قدرت نمایی به جهانیان(به ویژه اتحاد شوروی) صورت گرفت. دوایت آیزنهاور(رئیس جمهور بعدی آمریکا) اعلام کرد: «ما از این تسلیحات به همان راحتی استفاده خواهیم کرد که از فشنگ استفاده می کنیم».

 

در ژانویۀ 2007 روسیه رسماً اعلام کرد که در صورت استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی، روسیه وارد یک جنگ اتمی با آمریکا و متحدانش خواهد شد. سرلشگر الکساندر ولادیمیروف، از مقامات عالی نیروهای مسلّح روسیه نیز در جولای 2007 به روزنامۀ کامسومولسکایا پراودا گفت: جنگ با ایالات متحده در 10 تا 15 سال آینده امری محتمل است- روزنامۀایران، 12شهریور1386.

 

 

تغییرات جوّی و وقوع بلایای عظیم طبیعی از طوفان ها و زلزله ها و آتشفشان های عظیم و هرج و مرج در جوامع، از جمله حوادث پیش از ظهور است. در روایات وارد شده است که در آخرالزّمان در اثر فتنه ها و جنگ ها مردان از میان می روند چنان كه هر پنجاه زن یك سرپرست خواهند داشت.

 

«‌هیچ قریه ای نیست مگر كه پیش از فرارسیدن قیامت یا آن را هلاك كنیم و یا به سختی عذاب كنیم و این در كتاب نوشته است».[750]

 

 

 
آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

تبلیغات

ADS

نظرسنجی

نظر شما راجعب این وبلاگ:

درباره ماایجاد کننده وبلاگ : zzz zzzz


امکانات