تبلیغات
جهان ابدیت
محمّد بن مسلم ثقفى گوید:
محضر مبارك حضرت باقرالعلوم علیه السلام رفتم ، تا درباره قائم آل محمّد عجّل اللّه تعال فرجه الشّریف سؤالى نمایم ، هنگامى كه خدمت حضرت رسیدم ، پیش از آن كه سخنى بگویم ، مرا مخاطب قرار داد و فرمود: اى محمّد بن مسلم ! قائم آل محمّد (عجّ) داراى پنج امتیاز از پیامبران الهى مى باشد كه آن حضرت در این پنج امتیاز و خصوصیّت با آن پیامبران شبیه است :
شبیه حضرت یونس علیه السلام مى باشد، از این جهت كه او پس از سال ها غیبت در شكم ماهى ، هنگام ظهور و خروجش جوانى شاداب و نیرومند بود.
شبیه حضرت یوسف علیه السلام است ، از جهت این كه از دید و از چشمِ غریب و آشنا مخفى و پنهان بود، به طورى كه حتّى برادرانش هم او را نمى شناختند.
شبیه حضرت موسى علیه السلام است ، چون مرتّب طاغوتیان از ظهورش ‍ وحشت داشتند و ولادتش مخفى انجام گرفت .
و نیز غیبتى طولانى داشت و دوستان و پیروانش صدمات و سختى هاى بسیارى را - در زمان غیبت حضرت موسى بن عمران - متحمّل شدند؛ و مرتّب در انتظار ظهورش چشم به راه بودند تا آن كه خداوند متعال او را ظاهر گردانید و بر دشمنش پیروز آمد و مؤمنین در آسایش قرار گرفتند.
شبیه حضرت عیسى علیه السلام است ، همچنان كه امتّش درباره او اختلاف كردند و عدّه اى گفتند: اصلا عیسى متولّد نشده ، گروهى ادّعا كردند كه تولّد یافته ، ولى مرده است ؛ بعضى هم گفتند: او را به دار آویختند و كشته اند و برخى هم بر واقعیّت و حقیقت امر آگاه و پابرجا ماندند.
و نیز شبیه جدّش رسول خدا صلى الله علیه و آله مى باشد، از این جهت كه با شمشیر خروج و قیام مى نماید و دشمنان خدا و رسولش را به قتل مى رساند، همچنین ستمگران و تجاوزگران را سركوب و نابود مى نماید.
پس او مانند جدّش با نصرت هاى الهى بر همگان مسلّط و پیروز خواهد شد؛ و هیچ پرچمى از او بدون پیروزى باز نمى گردد.
سپس امام باقر علیه السلام افزود: بعضى از نشانه هاى ظهور آن حضرت عبارتند از: خروج سفیانى از شام ، صیجه آسمانى در ماه مبارك رمضان خواندن نام مبارك آن حضرت با نام پدر بزرگوارش .
(38)
مردى كهن سال با شكل جوانى
مرحوم شیخ صدوق ، طبرسى و برخى دیگر از بزرگان به نقل از ریّان بن صلت - كه یكى از یاران و خدمت گزاران امام علىّ بن موسى الرّضا علیهماالسلام است - حكایت نمایند:
روزى خدمت آن حضرت شرف حضور یافته و اظهار داشتم : یاابن رسول اللّه ! آیا شما صاحب الزّمان و ولىّ امر هستى ؟
فرمود: بلى ، من ولىّ امر هستم ؛ ولیكن نه آن كسى كه دنیا را پر از عدل و داد مى كند، و چگونه این كار از من ساخته باشد با این وضعیّتى كه در آن هستم !؟
آن كسى كه منظور تو است ، او قائم آل محمّد (عجّ) مى باشد كه تمام ظلم ها و بى عدالتى ها را برطرف و عدالت را جایگزین مى نماید.
او هنگامى كه ظهور و خروج مى نماید، با این كه كهن سال و عمرى طولانى از او گذشته است ، امّا شكل و قیافه اش همچون جوانى شاداب ، بسیار نیرومند و قوى است ، كه چنانچه بخواهد بزرگ ترین درخت را ریشه كن كند، با یك دست چنین نماید.
(39)
امام زمان علیه السلام اگر فریادى بلند كند، تمام صخره ها متزلزل و دگرگون شوند، عصاى حضرت موسى علیه السلام - با همان خصوصیّت و حالت - و نیز انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام همراه و در دست حضرت قائم آل محمّد عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف مى باشد.
سپس امام رضا علیه السلام افزود: او چهارمین فرزند من مى باشد كه خداوند متعال او را پنهان و مخفى نگه مى دارد، تا به موقع ظاهر گردد و دنیا را پر از عدل و داد نماید.
(40)
شهرسازى و تخریب و كُندى حركت اءفلاك
مرحوم شیخ طوسى ، صدوق ، طبرسى و بعضى دیگر از بزرگان ، به نقل از ابو بصیر حكایت كنند:
رزوى حضرت ابوجعفر، امام محمّد باقر علیه السلام در جمع برخى از اصحاب فرمود:
هنگامى كه قائم آل محمّد علیه السلام ظهور نماید و به شهر كوفه وارد شود، دستور مى دهد تا چهار مسجد از مساجد كوفه را تخریب نمایند، و دیوار و ساختمان سایر مساجد را كوتاه نمایند، تا برسد به آن مقدار ارتفاعى كه در عهد پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله بوده است ، به طورى كه بر هیچ ساختمانى از منازل و خانه ها إشراف نداشته باشد.
همچنین دستور مى دهد تا خیابان هاى اصلى شهرها از شصت ذرع - یعنى ؛ سى متر - كمتر نباشد و آنچه مسجد و عبادت گاه در مسیر توسعه خیابان ها باشد تخریب مى گردد.
و نیز تمامى پیش آمد ساختمان ها و بالكن هائى كه مقدارى از فضاى جادّه ها را گرفته باشد؛ و نیز سكّو و پلّه هائى كه قدرى از راهروها را اشغال كرده ، دستور مى دهد تا همه آن ها تخریب و اصلاح شود.
كلّیه بدعت ها و سنّت هاى نامشروع را باطل و نابود مى نماید و سنتّهاى حسنه سعادت بخش را جایگزین آن ها خواهد نمود.
تمامى شهرهاى قسطنطنیه و چین و دیلم را فتح و در قلمرو حكومت اسلامى درخواهد آورد.
و مدّت حكومت امام زمان (عجّ)، هفت سال به طول خواهد انجامید
(41) و پس از آن خداوند متعال آنچه را مقدّر نموده باشد واقع خواهد شد.
ابوبصیر كه راوى این حكایت است ، گوید: از حضرت باقرالعلوم علیه السلام سؤ ال كردم : چگونه ممكن است این همه برنامه ها و فعّالیّت ها در مدّت هفت سال إجراء شود؟!
حضرت فرمود: خداوند متعال تمامى اءفلاك و كُرات را دستور مى دهد كه از سرعت حركت خود بكاهند تا زمان ، طولانى گردد؛ بنابر این روزگار و سال ها - در آن زمان ظهور حضرت صاحب الزّمان (عجّ) طولانى تر از الا ن خواهد بود.
سؤال كردم : منجّمین و ستاره شناسان گویند: اگر تغییرى در حركت اءفلاك و ستارگان به وجود آید، فساد بر پا مى شود، آیا گفته آنان صحیح است ؟
امام علیه السلام فرمود: خیر صحّت ندارد، این گفتار زندیق ها و بى دین ها است ؛ ولیكن مسلمین چنین اعتقادى را ندارند، مگر نه این است كه خداوند متعال ماه را براى پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله دو نیم كرد.
و حتّى قبل از پیغمبر اسلام ، خورشید براى حضرت یوشع علیه السلام از مسیر خود برگردانیده شد
(42) و هیچ فساد و خللى در نظام زمین و آسمان واقع نگردید.
سپس امام باقر علیه السلام اشاره نمود: به طولانى شدن زمان در قیامت براى محاسبه و بررسى اعمال بندگان -، كه قرآن نیز به آن تصریح كرده است .
(43)
ظهور نور و انتقام از ظالم
مرحوم شیخ صدوق رحمة اللّه علیه به نقل از عبدالسّلام هروى حكایت كند:
روزى محضر شریف حضرت علىّ بن موسى الرّضا علیه السلام شرفیاب شدم و پیرامون حدیثى از امام صادق علیه السلام سؤال كردم كه فرمود: هنگامى كه امام زمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف خروج نماید تمام ذرّیه قاتلین امام حسین علیه السلام را بجهت كردار پدرانشان نابود مى نماید و انتقام خون جدّ مظلومش را مى گیرد؛ آیا صحیح مى باشد؟
امام رضا علیه السلام فرمود: بلى ، صحیح است .
گفتم : آیه قرآن كه مى فرماید: نمى توان گناه شخصى را بر دیگرى تحمیل كرد، چه مى شود؟
فرمود: خداوند متعال در تمام گفتارش صادق و راست گو است ، ولیكن ذرّیه قاتلین حضرت اءباعبداللّه الحسین علیه السلام چون راضى به كردار پدرانشان بودند و به اعمال و حركات زشت آن ها فخر و مباهات مى كردند، پس شریك جرم هستند.
چون هركس راضى به كردار دیگرى - چه خوب و چه بد - باشد در ثواب و عقاب او شریك است ، گرچه شخصى در مغرب ظلم كند و دیگرى در مشرق نسبت به كار او راضى و خوشحال باشد، پس در این صورت شریك جرم محسوب مى شود.
سپس افزود: امام زمان علیه السلام چنین افرادى را خواهد كشت .
بعد از آن عرضه داشتم : یاابن رسول اللّه ! بعد از آن كه امام زمان علیه السلام خروج نماید، ابتداء از كجا و نسبت به چه امورى اقدام مى فرماید؟
امام رضا علیه السلام در جواب فرمود: وقتى قائم آل محمّد صلوات اللّه علیهم خروج نماید، ابتداء به مجازات بنى شیبه در مكّه مى پردازد، چون آن ها دزدان اوّلیه اى هستند كه تمام اموال بیت اللّه الحرام را دزدیده اند و بدین جهت دست آن ها را طبق دستور اسلام جدا خواهد كردآمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

تبلیغات

ADS

نظرسنجی

نظر شما راجعب این وبلاگ:

درباره ماایجاد کننده وبلاگ : zzz zzzz


امکانات